09:34 29 نوامبر 2020
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
 • مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی
© AFP 2020 / Sujit Jaiswal
مدل اشتراک کننده در نمایش لباس در هفته مد در بمبئی

در گالری امروز اسپوتنیک، جالب‌ترین تصاویر از هفته مد که اخیر در شهر بمبئی هند برگزار شد، منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر