02:42 12 جولای 2020
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
 • شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.
© Sputnik / Alessandro Rota
شرکت‌کنندگان کارناوال ونیز2020 در میدان سن‌مارکو ایتالیا.

در گالری امروز اسپوتنیک، به تماشای تصاویر کارناوال ونیز می‌ نشینیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر