13:02 13 اپریل 2021
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
 • درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.
© Sputnik / Artur Lebedev
درختان شکوفای آکاسیا (میموسا) در سوچی.

در گالری امروز اسپوتنیک، به تماشای زیبایی های فصل بهار در سوچی روسیه می‌رویم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر