18:19 14 اگست 2020
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
 • نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنرپوشکین- مسکو
© Sputnik / Sergey Pyatakov
نمایشگاه هنر خال‌کوبی در موزیم دولتی هنر"پوشکین"- مسکو

در گالری امروز اسپوتنیک، جالب‌ترین تصاویر از نمایشگاه هنری خال‌کوبی که در موزیم هنر های زیبای مسکو به نام "پوشکین" برگزار شده است، منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر