00:41 12 اگست 2020
 • تجلیل از فستیوال هولی در هند
 • تجلیل از فستیوال هولی در هند
 • اشتراک کننده در فستیوال هولی در هند
 • جشن هولی در هند
 • مترسک کرونا ویروس در جشن هولی در هند
 • اشتراک کنندگان در جشن هولی در هند
 • جشن باشکوه و پر از رنگ در هند
 • جشن باشکوه و پر از رنگ در هند
 • عکاس در جریان عکس گرفتن از جشن هولی در هند
 • جشن هولی در هند
 • جشن هولی در هند
 • جشن هولی در هند
 • جشن هولی در هند
 • جشن هولی در هند
 • جشن هولی در هند
 • اشتراک کننده در فستیوال هولی در هندوستان
 • اشتراک کنندگان در جشن هولی در هند
 • اشتراک کننده در جشن هولی در هند
© Photo / Anupam Nath
تجلیل از فستیوال هولی در هند

فستیوال باشکوه و پر از رنگ که از جشن های کشور هند به شمار می رود

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر