• دریا آمازون
 • دریا نگو دونگ
 • دریا دورو
 • دریا کانیو کریستال
 • دریا ولگا
 • دریا دانوب
 • دریا گنگ
 • دریا شپری
 • دریا یانگ تسه
 • دریا سوچا
 • دریا نیل
 • دریا آخرون
 • دریا زامبیزی
 • دریا فوتالوفو
 • دریا مکونگ
© AFP 2021 / MAURO PIMENTEL
دریا آمازون

چشمگیرترین شگفتی های طبیعی که می توانیم روی زمین ببینیم زیباترین دریا های جهان هستند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر