14:32 06 اپریل 2020
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
 • مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند
© REUTERS / Alec Jacobson
مردم از ترس کرونا چی خریداری می‌کنند

آژانس خبری اسپوتنیک، تصاویری از مردم را به نشر می‌رسانند که از ترس ویروس همه‌گیر کرونا مواد غذایی خریداری می‌کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر