00:50 26 نوامبر 2020
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ ایتالیا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ نیویورک - آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ سیاتل- آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ پولند.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ آمریکا.
 • کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ بوداپست مجارستان.
© REUTERS / Lindsey Wasson
کار و تحصیل خانگی در دوران کرونا/ آمریکا.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویر از مردمانی که در پی شیوع کرونا ویروس وادار به تحصیل و کار از خانه شده‌اند منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر