04:54 01 جون 2020
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
 • ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
ایستگاه های متروی مسکو خالی از مسافران شد.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از متروی مسکو که از اثر گسترش کرونا تقریبا خالی از مسافران شده است، منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر