• درختان سیب پنهان زیر پوشش یخ مصنوعی در اسلواکیا
  • درختان سیب پنهان زیر پوشش یخ مصنوعی در اسلواکیا
  • فریز کردن درختان سیب در اسلواکیا برای محافظت در برابر سرما
  • فریز کردن درختان سیب در اسلواکیا برای محافظت در برابر سرما
  • فریز کردن درختان سیب در اسلواکیا برای محافظت در برابر سرما
  • فریز کردن درختان سیب در اسلواکیا برای محافظت در برابر سرما
  • درختان سیب پنهان زیر پوشش یخ مصنوعی در اسلواکیا
  • درختان سیب پنهان زیر پوشش یخ مصنوعی در اسلواکیا
© AFP 2020 / Joe Klamar
درختان سیب پنهان زیر پوشش یخ مصنوعی در اسلواکیا

برای محافظت درختان سیب در اسلواکیا آنها را به طور مصنوعی زیر پوشش یخ قرار می‌هند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر