• دیدار پوتین از شفاخانه کامونارکه
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
 • بهترین تصاویر ماه مارچ اسپوتنیک
© Sputnik / Alexei Druzhinin
دیدار پوتین از شفاخانه کامونارکه
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر