07:24 19 سپتمبر 2020
 • عشق در سایه کرونا در کوریای جنوبی
 • عشق در سایه کرونا در مکزیک
 • عشق در سایه کرونا در مسکو
 • عشق در سایه کرونا در اوکراین
 • عشق در سایه کرونا در مکزیک
 • عشق در سایه کرونا در بلگراد
 • عشق در سایه کرونا در لندن
 • عشق در سایه کرونا در لندن
 • عشق در سایه کرونا در آمریکا
 • عشق در سایه کرونا در ترکیه
 • عشق در سایه کرونا در اوکراین
 • عشق در سایه کرونا در آمریکا
 • عشق در سایه کرونا در ایران
 • عشق در سایه کرونا در آمریکا
 • عشق در سایه کرونا در شیلی
© REUTERS / Kim Hong-Ji
عشق در سایه کرونا در کوریای جنوبی

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویری از حضور عشق در خیابان های شهر های مختلف در جهان در سایه کرونا منتشر می‌گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر