06:46 19 سپتمبر 2020
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • کارکنان صحی شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • کارگر با ماسک در شفاخانه صحرایی
 • کارکنان صحی شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • کارکنان صحی شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • کارکنان صحی شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
 • گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک
© Sputnik / Stringer
گزارش تصویری از شفاخانه صحرایی در پارک مرکزی نیویورک

در پی افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در نیویورک یک سازمان خیریه چند پیش در پارک مرکزی نیویورک یک شفاخانه صحرایی برپا کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر