14:41 19 سپتمبر 2020
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
 • مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند
© REUTERS / Aly Song
مقامات چینی راه های خروج از ووهان را باز کردند

مقامات چینی راه های خروجی از ووهان را که محور بیماری همه گیر ویروس کرونا است و 76 روز روابط این شهر یا جهان خارج قطع شده بود، باز کرده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر