13:02 30 نوامبر 2020
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
 • گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار
© Sputnik / Vitaly Timkiv
گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار

در گالری امروز اسپوتنیک جالب ترین تصاویر از گلدهی کلزا در سرزمین کراسنودار منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر