04:49 01 جون 2020
 • دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
 • بهار دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
 • بهار دریاچه بایکال
 • بهار دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
 • دریاچه بایکال
© Sputnik / Kirill Shipitcin
دریاچه بایکال

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از بهار دریاچه بایکال منتشر می‌گردد.

بایکال عمیق ترین دریاچه جهان و بزرگترین ذخیره آب شیرین است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر