20:02 06 جون 2020
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • ماسک اجباری در مسکو و سن پترزبورگ
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
 • روسیه در روزهای قرنطینه
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
روسیه در روزهای قرنطینه

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از ماسک پوشیدن شهروندان روسیه در روز های قرنطینه کرونا منتشر می‌گردد.

شهروندان در دو شهر مسکو و سن پترزبورگ پس از تاریخ 12 می باید در خیابان ها ماسک و دستکش داشته باشند

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر