03:37 30 نوامبر 2020
 • دختران با لباس پری دریایی در ساحل
 • دم پری دریایی در ساحل اسرائیل
 • دختران با لباس پری دریایی در ساحل
 • دختران با لباس پری دریایی در ساحل
 • دختری با لباس پری دریایی در ساحل
 • دختران با لباس پری دریایی در ساحل
 • دختری با لباس پری دریایی در ساحل
 • دختران با لباس پری دریایی در ساحل
 • دختران با لباس پری دریایی در ساحل
 • دختران با لباس پری دریایی در ساحل
© AP Photo / Oded Balilty
دختران با لباس پری دریایی در ساحل

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویر جالب از دختران با لباس های شنا شبیه پری های افسانوی دریایی منتشر می‌گردد.

پری دریایی در فرهنگ عامه، یک موجود افسانه‌ای آبزی است که سر و تنه‌ای به شکل یک زن زیبا و دمی شبیه به ماهی دارد. پری دریایی، در بسیاری از افسانه‌ها اینطور تصویر شده است که در کنار ساحل دریا می‌ایستد و با یک دست در حال شانه‌کردن موهای بلندش و در دست دیگرش آینه‌ای را نگاه داشته‌است. در قصه‌های بسیاری، پریان دریا، غالباً به پیشگویی اتفاقات آینده می‌پردازند، گاهی از روی اجبار، نیروهای فراطبیعی خود را به انسان‌ها می‌بخشند و گاهی عاشق انسانها شده، یا با فریفتن انسان‌های فانی که دل در گرو عشق آنها بسته‌اند، آنها را به قعر دریا می‌برند. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر