11:24 20 اکتوبر 2020
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
 • گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
© AP Photo / Rick Bowmer
گزارش تصویری؛ اعتراضات و خطرهایش در امریکا
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر