15:52 14 جولای 2020
  • مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی
  • مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی
  • مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی
  • مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی
  • مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی
  • مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی
  • مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی
  • مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی
© Sputnik / JAK
مراسم تشبیح جنازه داکتر ایاز نیازی

شماری از عالمان دین و شهروندان، نماز جنازۀ دکتور نیازی را در ورزشگاۀ غازی کابل ادا کردند و سپس به محوطه مسجد وزیر اکبرخان به خاک سپردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر