15:53 15 اگست 2020
 • جریان امتحانات در چین
 • آزمایش درجه بدن یک محصل پیش از امتحان در مصر
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • تصاویری از جریان امتحانات دانش‌آموزان در کشورهای مختلف
 • جریان امتحانات در بلگراد، صربستان
 • جریان امتحانات در ایتالیا
© REUTERS / China Daily
جریان امتحانات در چین
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر