13:06 17 اپریل 2021
  • موزیم فضانوردی مسکو در زمینه قرص کامل ماه.
  • قرص کامل ماه سرخ رنگ در قبرس .
  • قرص کامل ماه در زمان خسوف در آسمان مکزیک .
  • قرص کامل ماه در زمان خسوف در آسمان مکزیک .
  • قرص کامل ماه در زمان فاز خسوف در آسمان تِوِر روسیه .
  • قرص کامل ماه سرخرنگ در آسمان مسکو .
  • قرص کامل ماه سرخرنگ در آسمان لس‌آنجلس .
  • قرص کامل ماه در زمان فاز خسوف در آسمان روسیه.
© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev
موزیم فضانوردی مسکو در زمینه قرص کامل ماه.

در گالری امروز توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها از قرص کامل ماه و خسوف جلب می کنیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر