15:24 15 اگست 2020
  • آرتیوم زوبا بازیکن تیم زینیت درحال تجلیل از کسب عنوانی قهرمانی
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
  • بهترین تصاویر این هفته اسپوتنیک
© Sputnik / Zenit Football Club
آرتیوم زوبا بازیکن تیم زینیت درحال تجلیل از کسب عنوانی قهرمانی

آژانس خبری اسپوتنیک، بهترین تصاویر این هفته را برای شما به نشر می‌رساند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر