22:03 30 اکتوبر 2020
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ پشت ابرهای نقره‌ای.
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان مالت
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان انگلیس
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان ایتالیا
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان کانادا
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان مجارستان
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان مجارستان
 • پرواز نورانی ترین شهاب سنگ در آسمان واشنگتن
پرواز نورانی ترین شهاب سنگ پشت ابرهای نقره‌ای.

یک شهاب دنباله‌داردر آسمان سیاره‌ی زمین به گونه‌ای ناگهانی قابل دید شده. در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس ها از پرواز شهاب سنگ « NEOWISE » در آسمان شهرهای مختلف جهان جلب می کنیم.

شهاب سنگ یا ستارهدنباله‌دار نئووایز یکی از کم‌شمار دنباله‌دارهای سده‌ی 21 است که با چشم نامسلح دیده می‌شود. آآوازه این شهاب سنگ  به سرعت گسترش یافته و در آسمانِ بسیاری از جایگاه‌ها و شهرهای جهان به تصویر کشیده شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر