12:00 16 جون 2021
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -موتر» در مسکو.
 • جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو.
 • جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو/گروه «کوینز» .
 • جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو » .
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -ماشین» در مسکو.
 • جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو.
 • جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو.
 • جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو.
 • جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو.
 • جشنواره «درایو لایو2020» در لوژنیکی مسکو.
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -موتر» در مسکو.
 • افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -موتر» در مسکو.
© Sputnik / Alexey Maishev
افتتاح پارکینگ « کنسرت - سینما -موتر» در مسکو.

در گالری امروز، توجه شما را به جالب ترین عکس‌ها از اولین پارکینگ سینمایی - کنسرتی مسکو زیر آسمان باز جلب می کنیم.

تماشای فیلم و کنسرت از داخل موتر در مسکو،  رفته رفته به یک سنت جالب مبدل می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر