17:00 28 جنوری 2021
 • صف نوبت بازدیدکنندگان از کاخ کاترین در محدوده موزیم ایالتی «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • بازدیدکنندگان در اتاق کهربایی کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • زنی در کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • اشیاء گرانبها در کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • بازدیدکنندگان از کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • بازدیدکنندگان در اتاق کهربایی کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • کاخ کاترین در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
 • دروازه طلایی در محدوده موزیم «روستای تزاری» در سن پترزبورگ
© Sputnik / Alexei Danichev
صف نوبت بازدیدکنندگان از کاخ کاترین در محدوده موزیم ایالتی «روستای تزاری» در سن پترزبورگ

در گالری امروز عکس اسپوتنیک، شما را به تماشای تصاویری از موزیم ایالتی "Tsarskoye Selo" یا روستای تزار بعد از بازگشایی مجدد دعوت می‌کنیم.  

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر