19:50 08 اگست 2020
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / یاکوتیا
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / یاکوتیا
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / یاکوتیا
 • جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک
© REUTERS / Greenpeace / Julia Petrenko
جنگل های سیبری روسیه غرق شعله های آتش / کراسنویارسک

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از آتش سوزی گسترده و غیرمنتظره سیبری روسیه منتشر می‌گردد.

آتش سوزی گسترده و غیرمنتظره سیبری را فرا گرفته است. 200کانون آتش سوزی در منطقه مشاهده شده است. آتش سوزی سیبری نتیجه تاثیر مستقیم گرم شدن آب و هواست. از آغاز ماه جولای، سیبری گرمای بی سابقه 38درجه را تجربه کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر