02:37 04 اگست 2020
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
  • تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ
© REUTERS / Mitsubishi Heavy Industries
تصاویری از پرتاب سفینه فضایی جهان عرب به مریخ

امارات متحده عربی روز گذشته نخستین سفینه فضایی جهان عرب را به فضا فرستاد و این سفینه راهی مریخ شده است و قرار است که در باره زنده‌گی در این سیاره پژوهش کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر