00:52 28 جنوری 2021
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
  • نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما
© AFP 2020 / Philip Fong
نگاره های از 75 مین سالگرد بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما

شهروندان جاپان از 75 مین سالگرد یورش اتمی امریکا بالای شهرهای ناکازاکی و هیروشیما یادبود به عمل آوردند. 

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر