06:53 30 سپتمبر 2020
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
 • رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید
رونمایی ایران از موشک‌های بالستیک جدید

آژانس خبری اسپوتنیک، توجه شما را به تصاویری از موشک‌های بالستیک کروز ایران جلب میدارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر