06:29 11 اپریل 2021
 • نمایشگاه نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه/ تانک T-55A
 • نمایشگاه نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نظامی خارجی در نمایشگاه نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه در نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نظامیان نیروهای مسلح ایران در نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نیرو های چینی در نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نیرو های مسلح چین در نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • سیستم دفاع موشکی«آنتی -4000» نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 •  نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نیرو های مسلح قزاقستان در نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
 • نمایشگاه نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه/ تانک T-55A
 • نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه
© Sputnik / Aleksei Filippov
نمایشگاه نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه/ تانک T-55A

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از نمایشگاه بین‌المللی نظامی - تخنیکی «آرمیا-2020» روسیه منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر