19:43 10 اپریل 2021
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده کالیفرنیا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده کالیفرنیا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده استرالیا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده در جنگل های ایالت کلرادو امریکا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده فرانسه.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده چرنوبیل.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده کامچاتکا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده کالیفرنیا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده کالیفرنیا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده کالیفرنیا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده استرالیا.
 • تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده فرانسه.
© REUTERS / Satellite image ©2020 Maxar Technologies
تصویر ماهواره‌ای از آتش سوزی های گسترده کالیفرنیا.

تصاویر هوایی منتشر شده از آتش‌سوزی جهان نشان می‌دهد که چگونه حریق بیش از میلیون‌ها هکتار را در سراسر کشورها طعمه خود کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر