03:44 01 اکتوبر 2020
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/تانک Т-72
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/ بالگرد نظامی می-35
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/تانک Т-72
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/ ماشین شناورPTS-2
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/ بالگرد نظامی می-35
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/تانک T-90
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/تانک T-90
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه
 • 
نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/تانک Т-72
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/تانک Т-72
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/تانک Т-72
 • نمایشگاه نظامی آرمیا - 2020 روسیه/تانک T-90A
© Sputnik / Aleksander Vilf
نمایشگاه نظامی "آرمیا - 2020" روسیه/تانک Т-72

در گالری امروز اسپوتنیک، جالب ترین تصاویر از تجهیزات و سایر دستاورد های فنی که در نمایشگاه نظامی - فنی «آرمیا -2020» روسیه به نمایش گذاشته شده، منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر