01:53 19 جنوری 2021
 • یک بایسیکل سوار در حال گذشتن از کنار یک لاری در حال سوختن در ویسکانسین.
 • معترضین و پلیس در ویسکانسین.
 • اعتراضات خیابانی در ویسکانسین.
 • آتش سوری پس از آشوب در ویسکانسین.
 • زنجیره ای از معترضین و پلیس در ویسکانسین.
 • پلیس در خیابان ویسکانسین.
 • پرتاب گاز اشک آور توسط معترضین در ویسکانسین.
 • جیكوب بلك، مرد سیاهپوست در هنگام اعتراض در شهر کنوشا، جای که توسط پلیس مورد شلیک قرار داده شد.
 • مأموران پلیس در خارج از یک ساختمان در حال سوختن در هنگام اعتراضات در شهر کنوشا، جایی که یک مرد سیاه پوست به نام جیکوب بلیک ، ویسکانسین روز گذشته توسط پلیس مورد شلیک قرار داده شد.
 • درگیری های پلیس با معترضین در بیرون از دادگاهی در جریان تظاهرات در شهر کنوشا ، جایی که یک مرد سیاه پوست به نام جیکوب بلیک، در ویسکانسین روز قبل توسط پلیس مورد شلیک قرار گرفت و کشته شد.
 • ویسکانسین ، پنجره های مغازه شکسته در شهر کنوشا ، جایی که روز گذشته مردی سیاه پوست به نام جیکوب بلیک به ضرب گلوله کشته شد و توسط پلیس کشته شد.
 • موتر که در جریان اعتراضات در شهر کنوشا در حال سوختن، در ویسکانسین، جایی که مرد سیاهپوست به نام جیکوب بلیک و روز قبل توسط پلیس کشته و کشته شد.
 • موترهای در حال سوختن در هنگام اعتراضات در شهر کنوشا ، جایی که مرد سیاه پوست به نام جیکوب بلیک، روز قبل توسط پلیس شلیک و کشته شد.
 • شعله ور شدن پرچم آمریکا در ویسکانسین ، ایالات متحده آمریکا.
© REUTERS / Mike De Sisti
یک بایسیکل سوار در حال گذشتن از کنار یک لاری در حال سوختن در ویسکانسین.

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویری از اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا منتشر می گردد.


قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر