04:25 02 اکتوبر 2020
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری در دیدار با رئیس جمهور روسیه
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان با همسرش
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان با همسرش
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان در دیدار با جورج بوش
 • شینزو آبه در پست نخست وزیری جاپان
© AP Photo / Shuji Kajiyama
شینزو آبه در پست نخست وزیری

در گالری امروز اسپوتنیک، جالبترین تصاویر از شینزو آبه در دوران نخست وزیری وی در جاپان منتشر می گردد. او از دسامبر 2012 تا 28 آگست 2020 در این پست فعالیت می کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر