15:09 27 اکتوبر 2020
 • عکس از ابوشالوا، عکاس سعودی، جایزه دوم در بخش پرتره‌های حیوانات را از آن خود کرد
 • عکس از گانش چودوری، عکاس هندی، برنده بخش پرتره‌های حیوانات
 • عکس از مگنوس لوندگرن، عکاس سویدنی، برنده در بخش رفتار حیوانات
 • عکس از وارون تاككار، عكاس هندی، این عکس در بخش رفتار حیوانات مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت
 • عکس یاشپال راتور، عكاس هندی، برنده در بخش Wildscape & Animals in Habitat
 • تصویری از زندگی در شهر توسط کریشنندو میترا، عکاس هندی که مورد توجه ویژه ای در بخش حفاظت از حیوانات قرار گرفت
 • سومابراتا مولیک، مقام دوم در بخش پرتره‌های حیوانات
 • عکس سریکانت مانه پوری، برنده بخش حفاظت از حیوانات
 • سیتارا کارتاکیان برنده بخش عکاسان جوان
 • ابیکرام شکاوات مقام دوم بخش عکاسان جوان
 • عکس آبهیجیت آدیا، عكاس هندی که در بخش حفاظت از حیوانات مورد توجه ویژه ای قرار گرفت
 • عکس گانش چودوری، عكاس هندی که در بخش حفاظت از حیوانات مورد توجه ویژه ای قرار گرفت
 • اثر ریپان بیسواس، عكاس هندی که در بخش پرتره‌های حیوانات مورد توجه ویژه ای قرار گرفت
 • اثر سومیت ادهیکاری، عکاس هندی که مورد توجه ویژه ای در بخش عکاسان جوان قرار گرفت
عکس از ابوشالوا، عکاس سعودی، جایزه دوم در بخش پرتره‌های حیوانات را از آن خود کرد

برندگان مسابقه عکاسی (Nature inFocus-2020) و جوایز عکاسان برتر اعلام شدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر