15:10 27 اکتوبر 2020
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
 • نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک
© AFP 2020 / Mladen Antonov
نمایشگاه حیوانات اهلی و وحشی در بانکوک

در نمایشگاه تایلند حیواناتی که در خانه نگه داشته می شوند و همچنان جانوران وحشی از سیاهگوش گرفته تا مار زردرنگ به نمایش گذاشته شدند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر