00:19 01 اگست 2021
 • زعفران به دلیل طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد در صنعت غذا، شیرینی پزی، داروسازی و دیگر صنایع کاربرد دارد.
 • برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • زعفران به دلیل طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد در صنعت غذا، شیرینی پزی، داروسازی و دیگر صنایع کاربرد دارد.
 • زعفران به دلیل طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد در صنعت غذا، شیرینی پزی، داروسازی و دیگر صنایع کاربرد دارد.
 • برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • مردم در حال برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • مردم در حال برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • مردم در حال برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • مردم در حال برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
 • مردم در حال برداشت زعفران در ولایت گلستان ایران
© Sputnik / Soheil Ghanbarzadeh
زعفران به دلیل طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد در صنعت غذا، شیرینی پزی، داروسازی و دیگر صنایع کاربرد دارد.

برداشت گُل زعفران از کشتزارهای بارور این محصول در گلستان ایران آغاز شد.


قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر