00:00 01 اگست 2021
 • قرنطینه سخت در فرانسه/ماسک اجباری
 
 • قرنطینه سخت در فرانسه
 • قرنطینه سخت در فرانسه/ماسک اجباری
 • قرنطینه سخت در فرانسه/رستوران خالی از بازدیدکنندگان
 • قرنطینه سخت در فرانسه
 • قرنطینه سخت در فرانسه
 • قرنطینه سخت در فرانسه
 • قرنطینه سخت در فرانسه/ماسک اجباری
 • قرنطینه سخت در فرانسه/ماسک اجباری
 • قرنطینه سخت در فرانسه/ماسک اجباری
 • قرنطینه سخت در فرانسه/ماسک اجباری
 • قرنطینه سخت در فرانسه/ سرباز فرانسوی
 • قرنطینه سخت در فرانسه/تابلوی یادآوری ماسک اجباری
© Sputnik / Dominique Boutin
قرنطینه سخت در فرانسه/ماسک اجباری
 

در فرانسه شدیدترین محدودیت ها در رابطه با افزایش شیوع کرونا اعمال شده است. در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از باید و نباید های این محدودیت ها منتشر می گردد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر