08:14 27 نوامبر 2020
  • تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی
  • تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی
  • تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی
  • تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی
  • تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی
  • تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی
  • تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی
  • تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی
© AFP 2020 / Samuel Corum/Getty Images
تدابیر امنیتی کاخ سفید برای مقابله با اعتراضات انتخاباتی

در گالری امروز اسپوتنیک، جالب ترین تصاویر از پوشش های حفاظتی در نزدیکی کاخ سفید منتشر می گردد.

به دلیل پیش‌بینی اعتراضات در شب انتخابات و احتمال به خشونت کشیده شدن آن‌ها، سرویس مخفی و نیروهای امنیتی آمریکا  فضای اطراف کاخ سفید زا با پوشش حفاظتی مستحکم کردند .

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر