13:48 05 دسمبر 2020
  • جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا
  • جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا
  • جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا
  • جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا
  • جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا
  • جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا
  • جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا
  • جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
جشن عروسی در مصر در فضای باز در زمان کرونا

در گالری امروز، اسپوتنیک توجه شما را به جالب ترین تصاویر از برگزاری مراسم عروسی در فضای باز در مصر جلب می کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر