14:36 05 دسمبر 2020
 • گربه نژاد بنگالی در نمایشگاه گربه ها /مسکو
 • گربه نژاد اسکاتیش فولد در نمایشگاه گربه ها /مسکو
 • گربه های نژاد کورنیش رکس در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • عکاس در حال تصویربرداری از گربه نژاداسکاتلندی در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • گربه نژاد بریتانیا در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • گربه های نژاد کورنیش رکس در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • گربه نژاد بورمس در نمایشگاه گربه /مسکو
 • بازدیدکنندگان نمایشگاه گربه ها/مسکو
 • گربه نژاد بورمس در نمایشگاه گربه /مسکو
 • چوچه های نژاد گربه اسکاتیش فولد در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • گربه بی‌مو اسفینکس در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • چوچه های نژاد گربه اسکاتیش فولد در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • چوچه گربه نژاد سیبری در نمایشگاه گربه /مسکو
 • گربه نژاد اسکاتیش فولد در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • چوچه گربه نژاد هایلند فولد در نمایشگاه گربه ها / مسکو
 • گربه های زیبا در نمایشگاه مسکو
 • باردیدکنندگان نمایشگاه گربه های زیبا / مسکو
 • گربه نژاد اسکاتیش فولد در نمایشگاه گربه ها / مسکو
© Sputnik / Natalia Seliverstova
گربه نژاد بنگالی در نمایشگاه گربه ها /مسکو

در گالری امروز اسپوتنیک تصاویری از نمایشگاه جالب گربه ها که اخیرا در پایتخت روسیه برگزار شد منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر