15:30 27 نوامبر 2020
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.
 • حرکت نیروهای حافظ صلح روسی از قره باغ به سمت استپاناکرت.
انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ.

تصاویری از انتقال نیروهای حافظ صلح روسی برای شرکت در عملیات صلح در منطقه درگیری قره باغ برای شما به نشر رسانده می‌شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر