01:22 24 جنوری 2021
  • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.
  • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.
  • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.
  • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.
  • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.
  • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.
  • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.
  • مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.
© AFP 2020 / Mohammed Mahjoub
مریم البلوشی ساکن مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ.

در گالری امروز اسپوتنیک، تصاویری از مریم البلوشی که در مسقط عمان با 480 گربه و 12 سگ در یک خانه مسکن گزیده، منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر