21:56 20 جنوری 2021
 • یک هوادار جوان ناپولی در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن دسته‌ گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشت
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • هواداران ناپولی در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • گرامیداشت از یاد دیگومارادونا توسط بازیکنان ناپولی
 • عکس دیگو مارادونا روی صفحه ورزشگاه سن‌پائولو پیش از شروع بازی لیگ اروپا
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • عزاداری در ناپل ایتالیا برای مارادونا
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
 • مردم ناپل در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشتند
© Sputnik / Giuseppe Maffia
یک هوادار جوان ناپولی در مقابل ورزشگاه سن‌پائولو با گذاشتن دسته‌ گل و شمع یاد دیگو مارادونا را گرامی داشت

مردم شهر ناپل در ایتالیا علیرغم شیوع ویروس کرونا به احترام درگذشت مارادونا به جاده‌ها آمده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر