01:02 24 جنوری 2021
 • تزئینات کریسمس در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
 • تزئینات کریسمس و سال نو در کاخ سفید
© REUTERS / Kevin Lamarque
تزئینات کریسمس در کاخ سفید

کاخ سفید برای برگزاری مراسم کریسمس و سال نو آماده شد. در گالری امروز اسپوتنیک شما را به تماشای تصاویری از درون کاخ ریاست جمهوری آمریکا دعوت می کنیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر