01:22 19 جنوری 2021
  • مرحله ضد عفونی کوچه‌های فقیر نشر در برازیل
  • خرس های قطبی در کیپ کوژنیکف
  • نیروهای حافظ صلح روسی در آذربایجان.
  • آتش بازی هنگام جشنواره آلبورادا در مدلین.
  • یک کرد سوی با چوچه شیر خانگی.
  • رنگامیزی یک پشک در اعتراضات تایلند.
  • اسکیت نمایشی از سوی یک دختر روس در میدان سرخ مسکو.
  • کارگران در بنگلادش در یک مزرعه علف در حال درو کردن.
© AP Photo / Bruna Prado
مرحله ضد عفونی کوچه‌های فقیر نشر در برازیل
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر