• جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن سال 1952.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن و پسرانش سال 1972.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن و نوه اش سال 2008
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن و نظامیان آمریکایی پس از ترک عراق .
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن و سگش در واشنگتن.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن در سفری به شمال چین.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن و رئیس جمهور ایرلند
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن در مرکز آموزشی در کابل در سال 2011.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن همراه نوه هایش.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا و بارک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به همراه همسران شان.
 • رئیس جمهور کلمبیا ، آندرس پاسترانا و سناتور جو بایدن طی جلسه ای ، 2002.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا/بایدن و اوباما و ترامپ، سال 2017.
 • جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن و همسرش.
© AFP 2021 / Handout / Senator Joseph Biden
جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا
بایدن سال 1952.

در گالیری امروزاسپوتنیک تصاویر از سال های مختلف زندگی جوبایدن رئیس جمهور آمریکا منتشر می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر