12:04 25 جنوری 2021
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/آمریکا
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/مکزیک
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/هند
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/آمریکا
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/آمریکا
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/کویت
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/کالیفرنیا
  • نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/مکزیک
© AP Photo / Charlie Riedel
نخستین ملاقات مشتری و زحل در 800 سال گذشته/آمریکا

در گالری امروز اسپوتنیک جالب ترین تصاویر از مقارنه سیاره های زحل و مشتری منتشر می گردد.

عصر 21 دسامبر سیاره های مشتری وزحل برای اولین بار پس از سال 1226 در فاصله 750 میلیون کیلومتر به هم نزدیک شدند. 

این پدیده در علم ستاره شناسی مقارنه گفته می‌شود. مقارنه در حالتی رُخ می‌دهد که دو سیاره به فاصله نزدیک به هم می‌رسند و کنار هم در آسمان دیده می‌شوند.

به گفته ستاره شناسان، سیاره های مشتری و زحل در منظومه شمسی هر 20 سال یک بار به هم نزدیک می‌شوند اما این مقارنه به دلیل بسیار نزدیک بودن این سیارات به یکدیگر، بسیار نادر است، چرا که این پدیده بار قبل در تاریخ 4 مارچ سال 1226 میلادی رخ داده بود.

مقارنه بعدی مشتری و زحل در آسمان شب تاریخ 15 مارچ 2080 خواهد بود و پس از آن، این مقارنه تا حدود سال 2400 رخ نخواهد داد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

عکس های دیگر