12:43 27 جنوری 2021
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
 • نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.
© Sputnik / Kirill Kallinikov
نقاشی تزیینات درخت کاج در مرکز نمایشگاهی «ودنخا» مسکو.

در گالری امروز، توجه شما به جالب ترین عکس ها از نقاشی تزیینات در خت کاج سال نو جلب می کنیم.

در مرکز نمایشگاهی «ودخنای» مسکو هر علاقمندی می توانست در نقاشی تزیینات درخت کاج سال نو و کریسمس شرکت داشته باشد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر

عکس های دیگر